holistiskinstitut.dk

– Få det seneste nye fra lokale virksomheder

Hjælp din nære på vej til hjælp med døgnbehandling

Hjælp din nære på vej til hjælp med døgnbehandling

Nogle gange sker det desværre, at en, man holder af, kommer ud i et misbrug med alkohol. Du ønsker måske at hjælpe denne person, men uanset hvad du gør, så føler du ikke, at der sker nogle ændringer. Som udgangspunkt starter rigtig mange alkoholikere med at få hjælp gennem antabus. Men desværre viser undersøgelser at antabus ikke virker optimalt alene. Det er derfor nødvendigt at tænke i andre baner, hvis den person, du holder af, skal komme ud af deres alkoholmisbrug.

Alkoholmisbrug kan behandles på relativ kort tid

Når man bliver erklæret ude af sit misbrug, vil man resten af sit liv skulle passe på med at indtage alkohol, da det er meget nemt at få tilbagefald. Men at komme til det stadie, hvor man kan bliver erklæret alkoholfri, tager faktisk ikke mere end 5 til 6 uger samt en efterbehandling på et døgnbehandlingscenter.

Du kan aldrig presse en, du holder af, til at få hjælp. Men det kan være en rigtig god ide at nævne andre behandlingsmuligheder end antabus, da din nære allerede kan have en forudindtaget mening om, at dette ikke virker, hvis han eller hun har prøvet det alene uden anden behandling før. Antabus kræver nemlig noget supplerende misbrugsbehandling, før det har en reel effekt.

Alkoholmisbrug stikker som regel dybere

Når en alkoholiker skal ud af sit misbrug, kræver det en kombination af flere fagpersoner. Der skal både misbrugsbehandlere, sygeplejersker, læger, familieterapeuter og juridiske rådgivere til. Dette skyldes, at alkoholmisbruget stikker dybere, når man begynder at grave i det. Der er nemlig som regel tale om nogle livsudfordringer, der har drevet vedkommende ud i sit misbrug, da dette har været nemmere end at skulle håndtere disse udfordringer. Kombinationen af de mange fagfolk er derfor nødvendig for at en alkoholiker tilbage på ret køl og forhåbentlig starte et liv helt uden alkohol for evigt.