holistiskinstitut.dk

– Få det seneste nye fra lokale virksomheder

Hvad er Minnesota modellen inden for alkoholbehandling?

Minnesota modellen er den mest anvendte behandlingsform, når det handler om behandling af alkoholisme og andre former for misbrug, i hele verden. Samtidig er Minnesota kuren også den form for misbrugsbehandling, som har den bedste succes rate – det vil sige, at misbrugere, som har gennemgået et behandlingsforløb baseret på Minnesota modellen, har langt større sandsynlighed for at holde sig stoffri eller ædru efter endt behandling, end hvis de har modtaget andre former for behandling – for eksempel antabus.

Dette skyldes, at Minnesota modellen er en behandlingsform, som har et holistisk sigte, og derfor inkorporerer det hele menneske og dettes livsverden i behandlingen i stedet for at have et ensidigt fokus på den misbrugte substans.

Det er nemlig så langtfra nok blot at fjerne alkoholen fra alkoholikerens liv med det formål at opnå ædruelighed. Alkoholikeren vil blot forsøge at finde en anden måde, hvorpå han eller hun kan opnå en rus, for eksempel gennem stoffer eller medicin. Derfor er det hensigtsmæssigt at vælge en behandlingsform, som baserer sig på en kendt og gennemprøvet metode som for eksempel Minnesota modellen, når en alkoholiker, skal afvænnes på effektiv vis.

Behandlingscenter Søby Park – Danmarks bedste alkoholafvænning

Hvis en af dine ære og kære har behov for et længere varende behandlingsforløb for at komme alkoholismen til livs, kan det således på det kraftigste anbefales, at du vælger et professionelt misbrugscenter til formålet. På Behandlingscenter Søby Park tilbydes alkoholbehandling efter Minnesota modellen, suppleret med kognitiv terapi og andre evidens baserede behandlingsformer. Selve opholdet varer fem uger, under hvilket der hver dag tilbydes terapi og gruppemøder.

De fem ugers ophold suppleres op med professionel ambulant behandling og støtte. På den måde sikres det, at den misbrugsramte har de nødvendige redskaber til at opretholde sin tilværelse i ædru tilstand, også efter endt behandling. Læs mere her